OZE riešenia

Kotol na biomasu

Funguje na rovnakom princípe ako klasický kotol na tuhé palivo, avšak miesto uhlia spaľuje drevo, drevené pelety či štiepku. V prípade systému riadeného s termostatom ide o veľmi úsporný spôsob vykurovania.

First