OZE riešenia

Tepelné čerpadlo

Funguje na opačnom princípe ako chladnička. Teplo odoberá do výparníka z vonkajšieho prostredia (napr. voda, vzduch či pôda) a s pomocou hnacej energie (elektrina, plyn) ho odovzdáva cez kondenzátor do vnútorného prostredia. Využíva pritom aj teplo, na ktoré sa v kompresore mení hnacia energia.

Výhodou tepelného čerpadla je, že okrem vykurovania v zime vie počas letného obdobia chladiť. Je vhodné pre menšie rodiny alebo pre rodinné domy, na ktoré nie je možná inštalácia solárnych kolektorov alebo fotovoltických panelov.

Tepelné čerpadlo