OZE riešenia

Fotovoltické panely na výrobu elektriny

Sú ideálnym riešením, pokiaľ hľadáte náhradný zdroj elektriny na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody alebo podporu vykurovania. Panely sa dajú vzájomne kombinovať s inými zariadeniami využívajúcimi obnoviteĺné zdroje energie.

Slnečné lúče padajú na fotovoltický panel, v ktorom sa slnečná energia premieňa na jednosmerný prúd. Takto vyrobená elektrina sa môže spotrebovať až po premene na striedavý prúd. Premenu z jednosmerného na striedavý prúd zabezpečuje menič, ktorý je súčasťou riešenia.

Panely1

Fotovoltické panely pre ohrev teplej vody

Vo fotovoltickom paneli sa slnečná energia premieňa na jednosmerný prúd. Takto vyrobená elektrina sa využije pri ohreve teplej vody, ktorú môžeme použiť na kúrenie, umývanie, do bazéna alebo ako predhriatu vodu pre práčku a umývačku riadu.

Panely2

Solárne kolektory na ohrev teplej vody

Slnečné lúče zohrievajú v solárnom paneli už priamo vodu alebo inú tekutinu, ktorá následne zohrieva vodu vo výmenníku. Zohriata voda sa môže použiť na sprchovanie, kúrenie alebo do bazéna.

Životnosť solárnych kolektorov je 30 rokov. Záruka riešenia je 12 rokov, pričom investícia sa vám vráti už do 8 rokov.

Výhodou systému je jeho modulárnosť. Ak si teraz kúpite 2 solárne kolektory, o niekoľko rokov si k nim môžete dokúpiť ďalšie, a tým dosiahnuť ešte väčšiu úsporu.

Kolektory