OZE riešenia

Zelená našim domovom!

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie 2015

Už túto jeseň sa dotácie na obnoviteľné energie(OZE) stanú skutočnosťou!
Dotácie sa týkajú:

Dotácie z projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú môcť využiť najmä domácnosti, čiže:
  • Majitelia rodinných domov
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
za podmienok určených Európskou úniou. Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Dotácie budú pridelené tomu, kto príde skôr a teda neváhajte a kontaktujte nás už dnes prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Daný projekt sa netýka firiem a spoločností. Tie budú mať možnosť požiadať o nenávratný príspevok na obnoviteľné zdroje prostredníctvom separátnych výziev v rámci Operačného projektu kvalita životného prostredia. Ich termíny budú zverejňované tu.